ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1400.9.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

معرفی سایت برخی از گروههای مدیریت بحران
ردیف عنوان آدرس
1 دانشگاه شهید بهشتی- گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه archurb.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1815
2 دانشگاه تهران- دانشکده محیط زیست env.ut.ac.ir/fa/department/index.html
3 موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی هلال ایران www.helal-uast.ac.ir/fa/educate/introducingcourses
4 دانشگاه جامع امام حسین (ع) www.ihu.ac.ir/?q=basic-page/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
5 مركز آموزش عالي سوانح طبيعي وابسته به دانشگاه جامع علمي‌كاربردي www.ndri.ir/content/view/15/27


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 100