ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1398.10.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مهندسی ارزش

توسعه روش‌هاي مبتني بر متدولوژي ارزش


پياده‌سازي مهندسي ارزش: مقايسه تحليلي طرح ماورا با برنامه مومرا


مديريت ارزش و توسعه مبتني بر دانايي، پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، 1384


نگاه كاركردي به دياگرام FAST


تاریخچه مهندسی ارزش

Copyright 2012
تعداد کاربران: 68