ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1403.2.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

چاپ مقاله ارزیابی میزان موفقیت روش تامین مالی پروژه‌های ورزشی با استفاده از اسناد خزانه اسلامی : مطالعه موردی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
ارزیابی میزان موفقیت روش تامین مالی پروژه‌های ورزشی با استفاده از اسناد خزانه اسلامی : مطالعه موردی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

صفحه 11-23

مهدی روانشادنیا؛ مسعود پیشداد محمدی؛ افشین فیروزیآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 45