ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.3.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

انتخاب مجدد دکتر روانشادنیا به عضویت هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و عضو شورای عالی

نوزدهمین مجمع عمومی انجمن مدیریت پروژه ایران بر اساس فراخوان عمومی در روزنامه ابرار مورخ 1402/03/31 در سالن اجتماعات انستیتو مهندسی نفت برگزار شد

در این مجمع که حدود 136 نفر از اعضای اصلی انجمن حضور بهم رساندند دستور جلسه به شرح زیر بود:

 ارائه گزارش و تصویب عملکرد، بیلان و صورتهای مالی سال 1401، تصویب برنامه و بودجه سال 1402، تصویب حق عضویت، تصویب روزنامه رسمی، انتخابات اعضاي جديد شوراي عالي (مشورتي) انجمن، هيأت مديره و بازرسان

مجمع ضمن تصویب عملکرد و بیلان مالی 1401 برنامه و بودجه پیشنهادی 1402 نهمین دوره هیأت مدیره و بازرس سال 1402 انجمن را انتخاب کرد که به ترتیب آرا دکتر اقبال شاکری، دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر شهرام قبادی، دکتر بهروز ارباب شیرانی، دکتر سید نصراله ابراهیمی، دکتر احمد علی یزدان پناه، مهندس امیر حسین سرسنگی ­علی ­آباد، مهندس سید مهرداد رئیس زاده، مهندس حسین رادمهر به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره دکتر رضا فلسفی،  مهندس داود کشاورز کیوانی، مهندس تقی باقرپورحدادی سرخابی، مهندس علی امام، دکتر سید مرتضی امامی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و آقای فرهاد نصراله پور به عنوان بازرس اصلی و آقای بهزاد خانی به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.

همچنین بر اساس آیین نامه شورای عالی خانم دکتر الهه عزیزی و آقایان دکتر مهدی روانشادنیا، دکتر احمد علی یزدان پناه، دکتر آرنوش شاکری، مهندس حسین رادمهر از هیأت مدیره دور هشتم با رای مجمع به شورای عالی انجمن راه یافتند.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 48