ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.4.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

لینک دانلود جزوه درس سمینار روش تحقیق رساله و مقاله نویسی

جزوه درس سمینار روش تحقیق رساله و مقاله نویسی

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش اول: معرفی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=2

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش دوم: پایگاههای دانش

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=2

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش سوم: شاخص ها و نمایه های علمی مجلات معتبر

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش چهارم: انتخاب موضوع تحقیق

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش پنجم: مرور بر ادبیات موضوع و نحوه نوشتن مقاله مروری با نرم افزار CiteSpace

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش ششم: روش تحقیق

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش هفتم: اعتبارسنجی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش هفتم: اعتبارسنجی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1

جزوه درس سمینار، روش تحقیق و رساله نویسی -بخش هشتم: نوشتن رساله و مقاله نویسی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=1آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 68