ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.4.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

لینک دانلود جزوه درس مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

جزوه درس مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

جزوه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست دکتر روانشادنیا بخش معرفی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=6

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
بخش اول: شاخص های ارزیابی و آمار حوادث ناشی از کار

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=6

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل دوم: حوادث، علل وقوع و هزينه‌‌‌‌های آن

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=6

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

فصل سوم: استاندارها و قوانین

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=6

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل چهارم: روال اجرايی در کارگاه‌‌‌های عمرانی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=5

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل پنجم: مدیریت ریسک ایمنی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=5

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل ششم: سیستم های مدیریت ایمنی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=5

جزوه: مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل هفتم: نکات مشترک بهداشت و سلامت و بیماری های ناشی از کار‌‌‌های عمرانی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=5

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل هشتم: بهداشت، سلامت شغلی و بیماری های ناشی از کار‌

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=5

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل نهم: ايمنی ماشين‌آلات عمرانی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=4

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل دهم: ايمنی و بهداشت کارهای ساختمانی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=4

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل يازدهم: ایمنی در عملیات اجرایی راهسازی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=4

جزوه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
فصل دوازدهم: ايمنی در پروژه‌‌‌‌های خط انتقال

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=4آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 68