ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1400.5.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

انتخاب دکتر روانشادنیا در جمع ارزیابان اولیه گواهینامه مشاوران و مربیان مدیریت پروژه
Iranian project management ICRCCT National First Assessors (NFA) started today:
#Seyed_Morteza_Emami
#Gholamreza_Safakish
#Mohammad_Hossein_Seighali
#Mehdi_Ravanshadnia
#Hamid_Zargarpour

#ICB
#ICRCCT
#NFA
#assessor
#certification
#National_First_Assessor
#consultant
#coach
#trainer
#IPMA
#IranPMA
#CB
#Certification_Body
#CVMB
#CCT


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 127