ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1401.5.19 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management
Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management, P Akhavan, M Ravanshadnia, A Shahrayini, 2nd International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economy, 2021

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71