ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.9.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

لینک دانلود مروری بر سلسله گفتگوهای #مهندسی_و_مدیریت_ساخت لایوهای دکتر #مهدی_روانشادنیا در اینستاگرام

مروری بر سلسله گفتگوهای #مهندسی_و_مدیریت_ساخت

لایوهای دکتر #مهدی_روانشادنیا در اینستاگرام

 

در نیمه اول سال 1399 پانزده گفتگو با موضوعات زیر برگزار کردیم:

 

گفتگوی اول: مسئولیت های حقوقی مهندسان ساختمان، دکتر مهدی روانشادنیا-آقای حسین اقدامی

https://www.aparat.com/v/M01xk

 

گفتگوی دوم: توسعه پایدار ساخت، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر مسعود جان طرقی

 

گفتگوی سوم: بازار کار مهندسی ساخت و مدیریت پروژه در بریتانیا، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر احسان اثنی عشری

https://www.aparat.com/v/w8Y5q

 

گفتگوی چهارم: فرهنگ مهندسی و مدیریت ساخت، دکتر مهدی روانشادنیا-مهندس رضا موذن

https://www.aparat.com/v/pY6PS

 

گفتگوی پنجم: آینده توسعه زیرساخت های ایران، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر حامد حق کیش

 

گفتگوی ششم: چالش ها و فرصت های مهندسی مشاور در ایران، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر سهیل آل رسول

https://www.aparat.com/v/e5r6k

 

گفتگوی هفتم: نقد و بررسی مدیریت شهری در ایران، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر مجید فراهانی

https://www.aparat.com/v/X9Pkn

 

گفتگوی هشتم: مدیریت نگهداری زیر ساخت ها، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر سعید رمضانی

https://www.aparat.com/v/F1yUb

 

گفتگوی نهم: برنامه و بودجه طرح های عمرانی، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر اقبال شاکری

 

گفتگوی دهم: چشم انداز بازار مسکن، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر عباس شوکتی

https://www.aparat.com/v/Blvjs

 

گفتگوی یازدهم: قراردادهای همسان پروژه های عمرانی، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر جواد حداد

https://www.aparat.com/v/FpPHM

 

گفتگوی دوازدهم: خشت اول ایمنی ساختمان، دکتر مهدی روانشادنیا-مهندس امیدرضا ریاحی

https://www.aparat.com/v/MDaqi

 

گفتگوی سیزدهم: مدیر ساخت در استانداردهای بین المللی، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر محمدرضا علوی پور

https://www.aparat.com/v/REXTj

 

گفتگوی چهاردهم: داوری در قراردادهای ساختمانی، دکتر مهدی روانشادنیا-دکتر رضا پرتوی زاده

https://www.aparat.com/v/BMDrl

 

گفتگوی پانزدهم: تجربه کار مهندسی در ایتالیا، دکتر مهدی روانشادنیا-مهندس پیام فرجی

https://www.aparat.com/v/25kES

 

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 100