ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1403.2.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

سخنرانی دکتر روانشادنیا دردورهمی کتابخوانی تخصصی مدیریت و مهندسی هزینه با عنوان از مدیریت پروژه تا مدیریت پرتفولیو پروژه ها
سخنرانی دکتر روانشادنیا دردورهمی کتابخوانی تخصصی مدیریت و مهندسی هزینه 22 آذر 97
15
دورهمی کتابخوانی کانون مهندسی هزینه در هر ماه دوبار و در دو نشست مختلف تشکیل می شود. نشست اول دورهمی کتابخوانی عمومی است که طی آن کتب ها در حوزه های متنوع و مختلف توسط اساتید و علاقمندان معرفی و ارائه میشود. نشست دوم تخصصی است که در هر ماه به موضوع تخصصی خاصی اختصاص دارد وکتاب های تخصصی توسط متخصصان مرتبط معرفی می گردد. این فیلم یکی از سخنرانی های دورهمی تخصصی 22 آذر را نشان می دهد. iraace.org


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 45