ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1400.7.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مطالب حرفه ای و صنفی

ابلاغ شناسنامه فنی ساختمان در 8 ماده
ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
شناسنامه فنی ساختمان یکی از اسناد مهم فنی ساختمان است که پس از پیگیریهای گسترده سازمان نظام مهندسی ساختمان و مساعدت وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرایی شدن قدمی برداشته شد.
http://www.irna.ir/fa/News/82187613/
🔹وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ۸ ماده‌ای صدور شناسنامه فنی ساختمان را برای امکان انجام قرارداد پیش فروش ساختمان ابلاغ کرد.
ماده۱- شكل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان به‌شرح پیوست این دستورالعمل می‌باشد.
ماده۲- شهرداری‌ هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر می‌كند و برای آن‌ها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص می‌دهد.
ماده ۳- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر می‌كند و نسخه دوم آن را نگهداری می‌نماید.
ماده ۴- شهرداری‌ و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، ‌تمام وظایف و الزاماتی را كه براساس شناسنامه فنی ساختمان برعهده متقاضی می‌باشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ می‌كند.
ماده ۵- مهندسان طراح معمار و عمران مكلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوط درج كنند. واحدها، پاركینگ‌ها  و انباری‌ها باید به‌طور یكسان در كلیه نقشه‌ها شماره‌گذاری شود.
ماده ۶- مهندسان ناظر هماهنگ‌كننده مكلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.
ماده ۷- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیش‌فروشنده  و پیش‌خریدار تصویر مصدق پروانه ساخمان و نقشه‌های مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.
ماده ۸- صدور تاییدیه‌های مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله تایید شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچ‌گونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییده‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی‌باشند.


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 115