ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.7.14 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

عضویت در هیأت تحریریه سه مجله بین المللی در زمینه مهندسی عمران،

از مارس 2012، عضو هیأت تحریریه سه مجله بین المللی در زمینه مهندسی عمران شدم که عناوین آنها بدین شرح است. از همه کسانیکه علاقمند به ارسال مقالات علمی به این مجلات هستند دعوت به عمل می آید.

:International Journal of Civil Engineering Research (IJCER)

 International Journal of Civil Engineering and Applications (IJCEA)

Global Journal of Engineering Research and Technology (GJERT)

 

Global Journal of Engineering Research and Technology (GJERT) 

 

 

ISSN 2249-3107

 

Editors-in-chief: 

Kahtan Ismail Aziz, Ph.D, MIET, CEng.

Deputy Dean, Associate Professor

College of Engineering ,Al Ghurair University 

PO Box 37374 ,Dubai, UAE

 

Aims and Scope:  The Global Journal of Engineering Research and Technology (GJERT) is peer-reviewed International research journal aiming at promoting and publishing original high quality research in all disciplines of engineering sciences and technology. Areas includes (but not limited to) Engineering Mechanics, Construction Materials, Surveying, Fluid Mechanics & Hydraulics, Modeling & Simulations, Thermodynamics, Manufacturing Technologies, Refrigeration & Air-conditioning, Metallurgy, Automatic Control Systems, Electronic Communication Systems, Agricultural Machinery & Equipment, Mining & Minerals, Mechatronics, Applied Sciences, Public Health Engineering, Chemical Engineering, Hydrology, Structures and more....

      Submission of Paper: Manuscripts are invited from academicians, research students, and scientists for publication consideration. Papers are accepted for editorial consideration through email to submit@ripublication.com with mention journal title (GJERT) in subject line with the understanding that they have not been published, submitted or accepted for publication elsewhere.

Publication Date and Frequency: Two issues per year.

Submission: Authors are requested to submit their papers electronically tosubmit@ripublication.com with mention journal title (GJERT) in subject line.

 

Annual Subscription Price:

(Outside India)

Library/ Institutional: Print : US$320.00 Online Only: US$300.00

                                        Print + Online : US$:360.00

Individual/ Personnel: Print  US$160.00

Inside India: Rs. 3500.00

 

Editorial Board

Volume 1 No. 1 (2011)

Volume 2 No. 1 (2012)

Authors Information

Subscription

Other Journals

Library Recommendation Form

 آرشيو مطالب...


حسن نورمحمدی : جناب آقای دکتر روانشاد نیا با سلام احتراما اینجانب آمادگی خود را برای ارسال مقاله اعلام می دارم امید وارم که بتوانم در این زمینه فعالیت مثمر ثمری را انجام دهم ارادتمند شما حسن نورمحمدی
Copyright 2012
تعداد کاربران: 74