ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.7.14 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

فهرست مقالات من به تفکیک زمینه های تحقیقاتی

سوابق تحقیقاتی دکتر مهدی روانشادنیا به تفکیک زمینه های تحقیقاتی:

1) برخی مقالات دکتر مهدی روانشادنیا در زمینه مسائل اجرایی و پیمانکاری:

*     علي وهابي - مهدي روانشادنيا، روشي نوين با توجيه فني اقتصادي براي اجراي سازه هاي زيرزميني در ايران، نهمين همايش ملي تونل، 1390

*     علي وهابي - مهدي روانشادنيا، تحليلي بر توجيه فني اقتصادي اجراي شفت ها با روش ديوار ديافراگمي، همايش ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار، 1389

*     مهدی روح پرور، مهدی روانشادنیا، مراحل طراحي چيدمان تجهيز کارگاه¬هاي ساخت با تمرکز بر تعيين ابعاد تسهيلات و روابط بين آنها، کنفرانس نظام اجرایی طرح های عمرانی، 1389

*     بابك كرم بارنگي - مهدي روانشادنيا - محمدرضا حبيب زاده - غلامرضا بابائي همتي، بررسي تاثير اجراي سيستم QA/QC در مديريت ماشين آلات پروژه هاي بزرگ عمراني (مطالعه موردي سد سياه بيشه)، اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت، 1388

*     احمدرضا لطيفي - حميدرضا روانشادنيا - مهدي روانشادنيا، اولويت بندي ريسك هاي تهديد كننده سلامت نيروي انساني در پروژه هاي راهسازي جهت ارتقاء مديريت HSE بهداشت،ايمني،محيط زيست) ، اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت ، 1388

*     مهدی روانشادنیا، فرشید فرد، خشایار نیکنام، متعادل کردن بازدهی ماشین آلات ساختمانی با استفاده از تکنولوژی آر اف آی دی، 1387

*     مهدي روانشادنيا - بهزاد اسماعيلي - حسين رجايي، محاسبه درصد پيشرفت فيزيكي پرو ژ ه با استفاده از مقايسه زوجي، كنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي عمراني، صنعتي و شهري، 1386

*     صادق سليماني - مهدي روانشادنيا - حسين رجايي، كاربردهاي تكنولوژي RFID در صنعت ساخت و ساز، كنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي عمراني، صنعتي و شهري، 1386

*     عباس ستوده نيا - علي كبيري جهان آبادي - سيدمهدي رضوي - مهدي روانشادنيا، راه دسترسي بند انحرافي ابيورد، يك نمونه موفق از پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش، دومين كنفرانس ملّي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي، 1386

*     حسين رجايي - وحيد شاه حسيني، - مهدي روانشادنيا، مطالعات بهسازي در مجتمع هاي صنعتي و تست هاي مربوطه با تاكيد بر آزمايش هاي غيرمخرب، همايش آشنايي با تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه اي، 1385

-Ravanshadnia, M., Mohamadi, A., Rajaie, H., “An Integrated group decision making model to determine buy, hire, or lease construction equipment”, The International Conference on Construction and Real Estate Management ICCREM2010, Queensland, Austarlia.

2) برخی مقالات دکتر مهدی روانشادنیا در زمینه مدیریت پروژه:

*     حميدرضا عباسيان - مهدي روانشادنيا - حسين رجايي، تحليل كمي ريسك با روش مجموع ساده وزين فازي جهت انتخاب سبد پروژه، اولين كنفرانس ملي مهندسي و مديريت ساخت، 1388

*     مسعود ملكي - حسين رجايي - مهدي روانشادنيا،مديريت استراتژيك سبد پروژه در صنعت ساختمان با رويكرد فازي، پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، 1388

*     حميدرضا عباسيان - مهدي روانشادنيا - حسين رجايي، مقايسه رويكردهاي مختلف تحليل ريسك در انتخاب سبد پروژه ها، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، 1387

*     مهدي روانشادنيا - بهزاد اسماعيلي - حسين رجايي، محاسبه درصد پيشرفت فيزيكي پرو ژ ه با استفاده از مقايسه زوجي، كنفرانس ملي توسعه نظام اجرايي پروژه هاي عمراني، صنعتي و شهري، 1386

Ravanshadnia, M., Rajaie, H., and Abbasian, H.R. (2010). “Hybrid fuzzy MADM project selection model for diversified construction companies”. Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 37, pp. 1082-1093.

 

3) برخی مقالات دکتر مهدی روانشادنیا در زمینه مسائل قراردادی، حقوقی و راهبردی طرح های عمرانی:

*     مرواريد محمداميني - مهدي روانشادنيا، اثر تحريم هاي ايران بر تامين ماشين آلات پروژه هاي عمراني كشور، سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي نظام تامين و تداركات در پروژه ها، 1387

*     عباس ستوده نيا - علي كبيري جهان آبادي - سيدمهدي رضوي - مهدي روانشادنيا، راه دسترسي بند انحرافي ابيورد، يك نمونه موفق از پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش، دومين كنفرانس ملّي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي، 1386

*     بهزاد اسماعيلي - مهدي روانشادنيا، بررسي مشكلات تأمين تجهيزات در پروژه هاي EPC ، كنفرانس نظام تامين كالا و تجهيزات در طرحهاي عمراني و صنعتي كشور، 1385

*     سيد مهدي رضوي - مهدي روانشادنيا، توسعه ى روش هاي مبتني بر متدولوژي ارزش، دومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش، 1384

*     اقبال شاكري - رضا كيخا - مهدي روانشادنيا، پارتنرينگ- مديريت ارزش، تلفيقي ارزشمند از ابزارهاي مديريت پروژه، دومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش، 1384

*     مهدي روانشادنيا - سيد مهدي رضوي، روند پيشرفت مهندسي ارزش در بخش ساخت وساز كشورهاي جهان، دومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش، 1384

*     مهدي روانشادنيا - محمدحسن سبط - محمود احمدي نژاد، مطالعه برنامه ريزي ارزش سيستم اولويت بندي پروژه هاي بهسازي معابر تهران، دومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، 1384

*     مهدي روانشادنيا - داودرضا عرب، مديريت ارزش و توسعه مبتني بر دانايي، پنجمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، 1384

*     مهدی روانشادنیا، محمد حسن سبط، آینده‌ی صنعت ساخت‌و‌ساز و رویکردهای راهبردی به ارزش، مجله عمران شریف، سال شانزدهم، شماره سی و چهارم، صفحه 22-24 (3)، پاییز 1384

*     مهدي روانشادنيا، ارزيابي امكان تدوين سيستم اولويت بندي طرح هاي عمراني با استفاده از مهندسي ارزش، اولين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، 1383

*     مهدي روانشادنيا - ايوب حضرتي - حسين رجايي، مدلي براي انتخاب پيمانكاران بر اساس تصميم گيري چند معياره ساده وزين شـده ( SAW MADM )، سومين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه، 1386

-Ravanshadnia, M., Rajaie, H., and Abbasian, H.R. (2011). “A comprehensive bid/no-bid decision making framework for construction companies”. Iranian Journal of Science and Technology Transaction B-Engineering, Vol. 35, pp. 95-103.

-Ravanshadnia, M., Rajaie, H., and Abbasian, (2010), Selecting engineering partner for EPC projects using a fuzzy AHP approach, International Journal of Management Science and Engineering Management, 5(4): 277-283.

- Ravanshadnia, M., Abasian, H.R., Rajaie, H., (2010), “Selecting Engineering Partner for EPC Projects using a Fuzzy AHP Approach”, nternational Journal of Management Science and Engineering Management, 5(4): 277-283.

-Abasian, H.R., Ravanshadnia, M., Rajaie, H.,“Risk Based Fuzzy TOPSIS Bid/no-Bid Decision Making Model”, accepted for presentation at the IRNOP IX conference on “Organizing by Projects”, October 11-13, 2009, in Berlin

-Ravanshadnia, M., Mohamadi, A., Rajaie, H., “An Integrated group decision making model to determine buy, hire, or lease construction equipment”, The International Conference on Construction and Real Estate Management ICCREM2010, Queensland, Austarlia.

- Ravanshadnia, M., Abbasian Jahromi, H.R., Rajaie, H., “Establishing a Project Priority System by Strategic Value Planning”, The International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM2010), Queensland, Austarlia.

-Abasian, H.R., Ravanshadnia, M., Rajaie, H.,“Selecting Engineering Partner for EPC Projects; a Fuzzy AHP Approach”, accepted in Fifth International Conference on project Management, Tehran, 2009

-Banki, M. T., Esmaeeli, B., Ravanshadnia, M., (2008) “The assessment of bidding strategy of Iranian construction firms”, International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4, No. 2, pp. 153-160.

-Esmaeeli, B., Ravanshadnia, M., Banki, M. T., “The assessment of bidding strategy of Iranian construction firms”, Industrial Engineering and Engineering Management Conference, Singapore, 2006.آرشيو مطالب...


معصومه سرلک : با سلام خدمت شما پایان نامه من در زمیه سبد پروژه هست میخواستم اگر میشه مقالات فارسیتونو برام ایمیل کنیند با تشکر از لطف شما
معصومه سرلک : با سلام خدمت شما پایان نامه من در زمیه سبد پروژه هست میخواستم اگر میشه مقالات فارسیتونو برام ایمیل کنیند با تشکر از لطف شما
Copyright 2012
تعداد کاربران: 74