ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1400.7.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
تکالیف درس پیمان-مبحث نظام فنی اجرایی

تکلیف 1) تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت  طرحهای عمرانی ملی و استانی بودجه سال جاری

بررسی سیاستهای کلی بودجه

مقایسه فرابخشی بودجه

مقایسه درون بخشی

مقایسه استانها

بررسی منابع مصارف

بررسی تغییرات به نسبت سالهای گذشته

بررسی میزان انطباق با قوانین بالادستی

پیشنهاد سیاستهای شرکتهای خصوصی در مواجهه با سیاستهای دولت

 

 

تکلیف 2) تهیه فهرستی از فراخوان مناقصات و ارزیابی جاری و آتی دستگاههای اجرایی کشور  از سایت اطلاع رسانی مناقصات (هر گروه یک دستگاه اجرایی) و ارائه حجم مناقصات، براورد ریالی و...

تکلیف 3) ارزیابی سیاستهای کلان دستگاههای اجرایی (مثلا راه آهن، ساخت و توسعه، شرکت فرودگاهها، استانداری ها، شرکت آب نیرو و...)

تکلیف 4) بررسی قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی مورد نظر و کلیه ابلاغیه ها (شامل بخشنامه ها، دستورالعملها و...)

 تکلیف 5) بررسی اصطلاحات بودجه ای مرتبط با دستگاه اجرایی و ارائه تعاریف آنها

تکلیف 6) مطالعه و ارائه خلاصه یکی از گزارشهای تحلیلی دستگاه اجرایی مورد بررسی

تکلیف 7) تهیه و بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)

تکلیف 8) بررسی یکی از شرکتهای موفق ساخت و ساز داخلی/خارجیآرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 114