ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1399.5.25 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
تحلیلی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا
آمارهای بانک جهانی درخصوص تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۶ (Gross domestic product ۲۰۱۶) منتشر شد. در این گزارش، که کل تولید ناخالص داخلی جهان، برای ۱۹۵ کشور بررسی شده، و معادل ۷۵.۶ هزار میلیارد دلار بوده است. در این میان آمریکا با ۱۸.۵ و چین با ۱۱.۲ هزار میلیارد دلار به ترتیب ۲۴.۵ و ۱۴.۸ درصد (مجموعاً ۳۹.۳ درصد) از کل این رقم را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب جی‌دی‌پی این دو کشور معادل ۱۶ کشور بزرگ بعدی، و معادل ۱۸۹ کشور ضعیف جدول است.

دو کشور ژاپن و آلمان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. جالب است بدانیم مجموع این ۴ کشور (معادل ۲ درصد از کل ۱۹۵ کشور) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند.

بر همین اساس اگر دامنه کشورها را به ۱۰ کشور ــ ۵ درصد کل ــ افزایش دهیم، این عدد به بیش از دو سوم جی‌دی‌پی کل، بالغ می‌شود.

این گزارش نشان می‌دهد ۲۰ کشور اول (۱۰ درصد کشورها) بیش از ۸۰ درصد، و ۴۰ کشور (۲۰درصد کشورها) اول بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند. همچنین ۱۰۰ کشور انتهای جدول، مجموعاً تنها ۱.۱۱۳ درصد از کل جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده‌اند.

ایران در این جدول، پایین‌تر از تایلند و نیجریه، و با ۴۰۰ میلیارد دلار و  ۰.۵۲ درصد جایگاه ۲۷ کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 92