ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1401.7.14 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

تجدید چاپ کتاب مدیریت پیمان طرح های عمرانی در کمتر از چهار ماه


کتاب راهنمای برنامه ریزی تجهیز کارگاههای عمرانی


معرفی کتاب: مدلسازی اطلاعات ساختمان سبز، طراحی پایدار و موفق با استفاده از BIM


فهرست کتاب های چاپ شده دکتر روانشادنیا


معرفی کتاب: اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی

 <<   <  ... 11 12 13 14 15  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 74